logo for loader

Телефон: 02 9432207

ЦЕНОВА ЛИСТА


ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Преглед Цени
Професор 100 лв
Доцент 80 лв
Доктор по медицина 70 лв
Преглед при нехабилитиран лекар-специалист 60 лв
Вторичен преглед Цени
Професор 50 лв
Доцент 40 лв
Доктор по медицина 35 лв
Преглед при нехабилитиран лекар-специалист 30 лв
Издаване на FIT to FLY сертификат 35 лв
ЕМГ изследване на ръце или крака 100 лв
ЕМГ изследване на ръце и крака 120 лв
ЕМГ специални изследвания - дегенеративни заболявания, миастения, миопатии 140 лв
ЕЕГ с консултация 120 лв
ЕЕГ само изследване 90 лв
Неврологичен преглед и изследване 50 лв
Ехокардиография 50 лв
Електрокардиограма 10 лв
Функционално изследване на дишането 10 лв
Измерване на кръвно налягане 1 лв

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, КОМПЮТЪРНА АКСИАЛНА ТОМОГРАФИ (ИЗВАДКА)
Всички останали рентгенографии, вкл. скенер и ЯМР се изпълняват и с направление по НЗОК Цени
Магнитно резонансна томография на глава или тяло - една анатомична област (без стойността на контрастния материал) - ЯМР 260 лв
Триизмерна компютърна томография на глава (без стойността на контрастния материал) - 3D 120 лв
Триизмерна компютърна томография на тяло - една анатомична област (без стойността на контрастния материал) - 3D 160 лв
Триизмерна компютърна томография на тяло - две анатомични области (без стойността на контрастния материал) - 3D 210 лв
Консултация на рентгенови снимки, мамографии, скенери, магнитен резонанс,
костна денситометрия при нехабилитиран лекар-специалист
60 лв
Консултация на рентгенови снимки, мамографии, скенери, магнитен резонанс,
костна денситометрия при хабилитирано лице
80 лв
Допълнителен запис на направено изследване на диск 10 лв

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
Всички изследвания се изпълняват с направление по НЗОК

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
Всички изследвания се изпълняват с направление по НЗОК

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Всички апаратни процедури се изпълняват с направление по НЗОК Цени
Мануална диагностика и терапия 40 лв
Класическа електродиагностика 30 лв
Постизометрична релаксация 15 лв
ММТ 15 лв
Измервания (ъглометрия, сантиметрия) 8 лв
Инхалация - на процедура 8 лв
Групова лечебна гимнастика - на процедура 8 лв
Обща укрепваща гимнастика - на процедура 8 лв
Аналитична гимнастика - на процедура 15 лв
ЛФК със специализирани методики - на процедура 15 лв
Екстензионна терапия - на процедура 8 лв
Масаж - на процедура 20 лв
Частичен масаж - на две и повече полета 30 лв
Масаж (специализирани техники, акупресура, зонотерапия, рефлекторен масаж) 30 лв
Класическа акупунктура 15 лв
Микроиглотерапия 15 лв

ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ
Цени
Изготвяне на 1 хистологичен препарат от Парафинова брокче, оцветено с ХЕ 15 лв
Изготвяне на цитологичен препарат, оцветен с ХЕ или по Мей Грюнвалд - Гимза 7 лв
Лекарски труд за диагностика 70 лв

УНГ
Цени
Ларингостробскопия с регистрация 70 лв
Фонетография с регистрация 20 лв
Сонография с регистрация 25 лв
Компютърен анализ на гласовия сигнал 30 лв
Фониатрично заключение 60 лв
Фониатрична експертиза 60 лв
Рехабилитация на гласовата патология (1 сеанс) 25 лв
Рехабилитация на ларингектомиран болен (1 сеанс) 20 лв
Ларингеална инсталация 20 лв
Постановка на глас (1 сеанс) 5 лв
Обследване на речева патология 30 лв
Обучение с ларингофон (1 сеанс) 20 лв
Изследване на обонянието (олфактометрия) 30 лв
Изследване на вкуса (густометрия) 30 лв
Електрогустометрия 30 лв
Терапевтична предна тампонада 100 лв
Аудиометрия 30 лв
Тимпанометрия 30 лв
Импедансметрия 40 лв
Детска игрова аудиометрия 40 лв
Аудиологично заключение 60 лв
Изследване на слухов нерв 60 лв
Изследване на вестибуларен апарат 60 лв
Промивка на ушна кал от външен слухов проход 50 лв
Консултация с логопед 40 лв
Преглед с изследване при доц. Рангачев 100 лв
Ендоскопско изследване на ухо, нос, епифарикс или ларинкс 20 лв
Ехография на синуса 50 лв
Фибро-, назо-, фаринго-, ларингоскопия 120 лв

ОФТАЛМОЛОГИЯ
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Цени
Изследване на зрителна острота 15 лв
Изследване на зенични реакции 15 лв
Изследване на рефракция с предписване на очила 50 лв
Изследване на заден очен сегмент (индеректна и директна офталмоскопия) 20 лв
Тонометрия 15 лв
Екзофталмометрия 15 лв
Изследване на зрително поле - периметрия 50 лв
Изследване на цветно зрение с цветни таблици 15 лв
Изследване на адаптацията 15 лв
Изследване на акомодацията 15 лв
Изследване с триогледални стъкла 50 лв
Изследване на определен очен сегмент, биомикроскопия 25 лв
Гониоскопия 25 лв
Изследване на централно зрително поле по Амслер 25 лв
Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия 25 лв
Скиаскопия 25 лв

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ (извадка)
Цени
Консултация при проф. Владимиров 120 лв
Видеофиброгастроскопия 150 лв
Тотална видеоколоноскопия 240 лв
Хромоендоскопия, вкл. увеличителна без цената на ендоскопията) 100 лв
NBI и увеличителна ендоскопия (без цената на ендоскопията) 80 лв
Ендоскопска полипектомия на 1 полип (без цената на ендоскопията) 60 лв
Ендоскопска полипектомия на 1 полип (без цената на ендоскопията) 40 лв
Абдоминална ехография в гастроклиниката 100 лв
Фекален мултиплексен PCR за чревни патогени 460 лв
Фекален калпротектин High Range 100-1800 ug/g 90 лв
Серумни нива и анти-тела Infliximab 250 лв
Серумни нива и анти-тела Adalimumab 250 лв
Дихателен тест с лактулоза 150 лв

МЕТАБОЛИТНО-ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИЕТИКА
Цени
Изследване на основна обмяна 25 лв
Антропометрична оценка на хранителния статус 40 лв
Изготвяне на индивидуален диетичен режим 40 лв

АЛЕРГОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Цени
Алергологични изследвания с тестуване 60 лв
Интрадермален тест - за брой алерген 5 лв
"Прик" тест - за брой 5 лв
Скарификационен тест - за брой 5 лв
Епикутанен тест - за брой 5 лв
Консултация с алерголог, вкл. тестуване, мнение за предоперативна подготовка
и заключение (само за постъпващи на стационарно лечение)
60 лв
Манту 15 лв

КАБИНЕТ ПО ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ
Цени
Предоперативна консултация 10 лв
Клинично избелване с избелваща лампа ZOOM 400 лв

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Цени
Медицински документ изискващ преглед 20 лв
Медицински документ, неизискващ преглед 5 лв
Медицински документ и преглед за работа в чужбина 50 лв
Мускулна инжекция 10 лв
Венозна инжекция 15 лв
Подкожна инжекция 10 лв
Венозна инфузия - 1-ва банка 15 лв
Венозна инфузия всяка следваща банка по 5 лв