logo for loader

Телефон: 02 9432207

ЦЕНОВА ЛИСТА


ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Преглед Цени
 • Професор 70 лв
 • Доцент60 лв
 • Доктор по медицина50 лв
 • Преглед при нехабилитиран лекар-специалист40 лв
Вторичен преглед Цени
 • Професор 40 лв
 • Доцент30 лв
 • Доктор по медицина25 лв
 • Преглед при нехабилитиран лекар-специалист20 лв
 • ЕМГ изследване на ръце или крака80 лв
 • ЕМГ изследване на ръце и крака100 лв
 • ЕМГ специални изследвания - дегенеративни заболявания, миастения, миопатии120 лв
 • ЕМГ изследване на един нерв на ръка или крак60 лв
 • ЕЕГ с консултация100 лв
 • ЕЕГ само изследване70 лв
 • Неврологичен преглед и изследване50 лв
 • Ехокардиография35 лв
 • Електрокардиограма 10 лв
 • Функционално изследване на дишането 10 лв
 • Измерване на кръвно налягане 1 лв

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, КОМПЮТЪРНА АКСИАЛНА ТОМОГРАФИЯ
Всички изследвания се изпълняват с направление по НЗОК Цени
 • Консултация на рентгенови снимки, мамографии, скенери, магнитен резонанс,
  костна денситометрия при нехабилитиран лекар-специалист50 лв
 • Консултация на рентгенови снимки, мамографии, скенери, магнитен резонанс,
  костна денситометрия при хабилитирано лице60 лв
 • Допълнителен запис на направено изследване на диск10 лв

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
Всички изследвания се изпълняват с направление по НЗОК

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
Всички изследвания се изпълняват с направление по НЗОК

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Всички апаратни процедури се изпълняват с направление по НЗОК Цени
 • Мануална диагностика и терапия30 лв
 • Класическа електродиагностика20 лв
 • Постизометрична релаксация15 лв
 • ММТ15 лв
 • Измервания (ъглометрия, сантиметрия)7 лв
 • Инхалация - на процедура7 лв
 • Групова лечебна гимнастика - на процедура7 лв
 • Обща укрепваща гимнастика - на процедура7 лв
 • Аналитична гимнастика - на процедура10 лв
 • ЛФК със специализирани методики - на процедура12 лв
 • Екстензионна терапия - на процедура7 лв
 • Масаж - на процедура18 лв
 • Частичен масаж - на две и повече полета22 лв
 • Масаж (специализирани техники, акупресура, зонотерапия, рефлекторен масаж)20 лв
 • Класическа акупунктура12 лв
 • Микроиглотерапия10 лв

ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ
Цени
 • Изготвяне на 1 хистологичен препарат от Парафинова брокче, оцветено с ХЕ15 лв
 • Изготвяне на цитологичен препарат, оцветен с ХЕ или по Мей Грюнвалд - Гимза7 лв
 • Лекарски труд за диагностика40 лв

УНГ
Цени
 • Ларингостробскопия с регистрация35 лв
 • Фонетография с регистрация20 лв
 • Сонография с регистрация25 лв
 • Компютърен анализ на гласовия сигнал30 лв
 • Фониатрично заключение30 лв
 • Фониатрична експертиза50 лв
 • Рехабилитация на гласовата патология (1 сеанс)25 лв
 • Рехабилитация на ларингектомиран болен (1 сеанс)20 лв
 • Ларингеална инсталация20 лв
 • Постановка на глас (1 сеанс)5 лв
 • Обследване на речева патология 30 лв
 • Обучение с ларингофон (1 сеанс)20 лв
 • Изследване на обонянието (олфактометрия)20 лв
 • Изследване на вкуса (густометрия)20 лв
 • Електрогустометрия20 лв
 • Терапевтична предна тампонада50 лв
 • Аудиометрия20 лв
 • Тимпанометрия20 лв
 • Импедансметрия30 лв
 • Детска игрова аудиометрия30 лв
 • Аудиологично заключение50 лв
 • Изследване на слухов нерв50 лв
 • Изследване на вестибуларен апарат50 лв
 • Промивка на ушна кал от външен слухов проход50 лв
 • Консултация с логопед40 лв
 • Ендоскопско изследване на ухо, нос, епифарикс или ларинкс20 лв
 • Ехография на синуса20 лв

ОФТАЛМОЛОГИЯ
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Цени
 • Изследване на зрителна острота10 лв
 • Изследване на зенични реакции5 лв
 • Изследване на рефракция с предписване на очила30 лв
 • Изследване на заден очен сегмент (индеректна и директна офталмоскопия)15 лв
 • Тонометрия10 лв
 • Екзофталмометрия10 лв
 • Изследване на зрително поле - периметрия40 лв
 • Изследване на цветно зрение с цветни таблици10 лв
 • Изследване на адаптацията10 лв
 • Изследване на акомодацията10 лв
 • Изследване с триогледални стъкла 40 лв
 • Изследване на определен очен сегмент, биомикроскопия 20 лв
 • Гониоскопия20 лв
 • Изследване на централно зрително поле по Амслер20 лв
 • Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия20 лв
 • Скиаскопия20 лв

МЕТАБОЛИТНО-ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИЕТИКА
Цени
 • Изследване на основна обмяна25 лв
 • Антропометрична оценка на хранителния статус15 лв
 • Изготвяне на индивидуален диетичен режим15 лв

АЛЕРГОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Цени
 • Алергологични изследвания с тестуване50 лв
 • Интрадермален тест - за брой алерген 5 лв
 • "Прик" тест - за брой5 лв
 • Скарификационен тест - за брой 5 лв
 • Епикутанен тест - за брой 5 лв
 • Консултация с алерголог, вкл. тестуване, мнение за предоперативна подготовка
  и заключение (само за постъпващи на стационарно лечение) 40 лв
 • Манту10 лв

КАБИНЕТ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
Цени
 • Електрокоагулация60 лв
 • Кюретаж 20 лв
 • Туширане на кондиломи 20 лв
 • Криотерапия на единични кожни лезии - до 5 броя (на една манипулация) 12 лв
 • Криотерапия на множествени кожни лезии - 6 и повече лезии (на една манипулация) 25 лв

КАБИНЕТ ПО ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ
Цени
 • Предоперативна консултация 10 лв
 • Клинично избелване с избелваща лампа ZOOM400 лв

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Цени
 • Fit to Fly сертификат40 лв
 • Медицински документ изискващ преглед20 лв
 • Медицински документ, неизискващ преглед5 лв
 • Медицински документ и преглед за работа в чужбина50 лв
 • Мускулна инжекция10 лв
 • Венозна инжекция15 лв
 • Подкожна инжекция10 лв
 • Венозна инфузия - 1-ва банка15 лв
 • Венозна инфузия всяка следваща банка по 5 лв