logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Нора Великова, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Нора Великова, д.м.


Специалист Очни болести

Д-р Нора Великова-Павлова

Специалист по „Очни болести“,

Асистент към Катедра „Спешна медицина“, МУ-София,

Очна клиника на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“

 Образование:

12/ 2016 - Придобита специалност ”Очни болести“.

09/ 2010 - 12/2016 - Специализант по офталмология къмУМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“, София.

09/2002 - 12/2008 - Образователно-квалификационна степен магистър по Медицина, МУ-Плевен.

Професинален опит:

07/2018 - Лекар-асистент към Катедра „Спешна медицина” на МУ-София, Очна клиника на УМБАЛ “Царица Йоанна–ИСУЛ“ и МДЦ “ИСУЛ- Царица Йоанна“ ЕООД, София.

09/2010 –07/2018 - Лекар-специализант и ординатор, Очна клиника на УМБАЛ “Царица Йоанна–ИСУЛ“, София.

08/2011-08/2012 - Очен лекар, Оптики „Grant/Joy”.

01/2009 –11 /2010 - ОПЛ, ИАП-ПМП – с.Ставерци.

Професионални интереси: Миниинвазивна и конвенционална хирургия при глаукома, Дренажни импланти за глаукома,Очен травматизъм, Естетична и реконструктивна хирургия на клепачи, Обща офталмология.

Обучителни курсове:

12/ 2019 - Kурс за млади изследователи:Elsevier Author workshop for young researchers, София, България.

09/2018 - Спечелена стипендия на Европейското Дружество по Офталмология (European Board of Ophthalmology), Обучителен стаж в The Royal Victoria Ear and Eye Hospital, Дъблин, Ирландия.

05/2018 - Спечелена стипендия на European Glaucoma Society-EGS Travel Grant 2018, Обучителен стаж в Университетска Болница „Сан Карлос”, Мадрид, Испания.

12/2017 - Kурс по миниинвазивна глаукомна хирургия: IInd International Society of Glaucoma Surgery Advance surgicalWetlabCourse, Женева, Швейцария.

12/2017 - Интерактивен семинар за медицински специалисти за критичен анализ на публикувани данни от клинични изпитвания, София.

10/ 2017 - Обучителен курс по глаукома:GlaucomaDay ,ESCRS 2017, Лисабон, Португалия.

10/ 2017 - Курс по миниинвазивна глаукомна хирургия: Wetlab: Modern MIGS Techniques, Лисабон, Португалия.

10/ 2017 - Курс по миниинвазивна глаукомна хирургия: Wetlab:Endocyclophotocoagulation-ECP-BVI, Лисабон, Португалия.

05/ 2017 - Спечелена стипендия на Американско-австрийската фондация (AAF) Open Medical Institute Seminars, Залцбулг, Австрия.

04/ 2016 - Индивидуален курс „Отлепване на ретината“, УМБАЛ“Александровска“

04/ 2016 - Курс по оптична кохерентна томография и флуоресцеинова ангиография (ОСТ/ФА), УМБАЛ “Александровска“

05/2015 - Курс по катарактална хирургия:Vth Balkan Ophthalmic Wetlab Course, София

11/2015 - Индивидуален курс по детска офталмология, УМБАЛ “Александровска“.

05/2012 - II-ри Национален курс за специализанти по офталмология, Пловдив.

05/2015 - VI-тиНационален курс за специализанти по офталмология, Пловдив.

 

Д-р Великова има 15 курса за следдипломна квалификация, 3 спечелени стипендии за специализация и практични хирургични курсове в Австрия, Испания, Ирландия, Швейцария, Португалия и България,14 участия в български и международни конгреси,12 публикации в български и международни форуми и списания, членува вБългарско Глаукомно Дружество, Българско Дружество по Офталмология, European Society of Cataract and Refractive Surgeons.