logo for loader

Телефон: 02 9432207

Американски лекари обучават наши спешни медици за първа помощ при сърдечен арест

МДЦ ИСУЛ

Четирима лекари от Спешно отделение и четирима кардиолози от Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ще преминат на 26 и 27 март Курс по кардиопулмонална ресусцитация за медицински персонал (Advanced Cardiac Life Support - ACLS) на American Heart Association (AHA). Инициатор на обучението е началникът на Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" чл. кор. проф. д-р Асен Гудев и Катедрата по спешна медицина на МУ-София към болницата.


Началникът на Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" чл. кор. на БАН, проф. д-р Асен Гудев.

Българските медици ще бъдат обучени от трима лектори отвъд океана, между които и българката доц. д-р Радосвета Уелс, която е програмен директор в Texas Tech University Health Sciences Center El Paso. Целта на инициативата е Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ да стане международен център на American Heart Association за Европа за този тип обучения.

Кардиопулмоналната ресусцитация е набор от животоспасяващи действия при човек, който е получил сърдечен арест. Ако са правилно и навреме изпълнени, тези действия могат да удвоят и дори да утроят шансовете за оцеляването му. В глобален мащаб сърдечният арест причинява повече смъртни случаи от колоректалния карцином, рака на гърдата, рака на простатата, грипа, пневмониите, автомобилните инциденти и пожарите взети заедно. Ето защо, от ключово значение е състоянието да бъде правилно адресирано от обучен екип, който следва стриктно алгоритъма за действие в такива ситуации.

ACLS следва Протокола за Спешна медицина на American Heart Association и представлява стандартизиран курс, който е задължителен за лекари, медицински сестри, студенти по медицина, лекари по дентална медицина и парамедици, които по един или друг начин участват в лечението на пациентите. Курсът обучава медиците на отборен, стандартизиран подход към всяка извънредна ситуация, така че всеки от тях във всеки момент да бъда в състояние да окаже адекватна първа помощ. В САЩ медиците са задължени да подновяват уменията си в тази област на всеки две години.

Източник: УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

***

За записване на час за консултация с кардиолозите на МДЦ "ИСУЛ - Царица Йоанна" - тел. 02 94 32 207 или последвайте този ЛИНК.