logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Божидар Кръстев, д.м.


Специалист Кардиолог

Д-р Божидар Кръстев е специалист кардиолог в София с над 10 години опит и професионални интереси в областта на неинвазивните методи за оценка сърдечно-съдовата система, ехокардиография, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност. Д-р Кръстев не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 2006 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2013 г. През 2010 г. придобива образователна и научна степен Доктор със защитен дисертационен труд на тема: Предиктори на кардиотоксичност при онкологично болни пациенти на химиотерапевтично лечение.

КВАЛИФИКАЦИИ

- 2013 г. - Сертификат за Ехокардиография;

- Редица курсове на обучение по специалността в България и чужбина;

- Над 10 участия в международни и национални конгреси и семинари по специалността.

БИОГРАФИЯ

От 2007 г. д-р Кръстев е част от екипа специалисти на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" София. От 2015 г. е главен асистент към Катедра по Спешна медицина на Медицински университет София, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Владее английски и руски език.