logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Александрина Милтенова, МЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Александрина Милтенова


Специалист Трансфузионна хематология

Началник на Лаборатория по имунохематология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”Образование:

1990 г. - висше образование по медицина, ВМИ, София

Специализации:

2002 г. - специалност по трансфузионна хематология

2003 г. - участие в курс на Европейското училище по Трансфузионна медицина

Други специализации: Трансфузионна медицина, Швейцария, България; Здравен мениджмънт

Професионално развитие:

1991 г. - лекар-ординатор, Вътрешно отделение, Районна болница, Трън

1995 г. - УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”

2002 г. - лекар-ординатор, началник на Лаборатория по иунохематология, УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”

Участие в научни форуми и публикации:

Публикации:

Сп. „Клинична и трансфузионна хематология”; „Мединфо”; „Детски болести”