logo for loader

Телефон: 02 9432207

Доц. Соня Върбанова,д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Доц. Соня Върбанова,д.м.


Специалист УНГ, Аудиолог

Доц. Соня Върбанова, дм е специалист УНГ болести в София с над 45 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в ушите, носа и гърлото, аудиометрия (прагова, надпрагова, говорна), детска игрова аудиометрия, тимпанометрия, импедансметрия – обективна диагностика на средно ухо, проходимост на Евстахиевата тръба, диагностика на n. Facialis, слухови евокирани потенциали – стволови, средни и корови, с възможности от момента на раждането на детето, кохлеарна имплантация.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 1977 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 1982 г. 

КВАЛИФИКАЦИИ

Притежава образователна и научна степен Доктор по медицина и е Доцент в катедрата по УНГ болести на Медицински университет София.

Член на Български лекарски съюз;

Участие в конгреси и семинари по специалността.

БИОГРАФИЯ

Към момента доц. Върбанова е част от екипа специалисти на МДЦ ИСУЛ - Царица Йоанна София. Занимава се основно с проблемите на слуха при деца и възрастни, ранна диагностика на проблемите със слуха, от 20 години се занимава с кохлеарната имплантация в България.