logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Румяна Митова, МЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Румяна Митова


Специалист Гастроентеролог

Секретар на Българска асоциация по ултразвук в медицината -1998-2007 г.; Член на Европейска федерация по ултразвук в медицината; Член на Българско дружество по гастроентерология


Тесни практически, научни интереси и умения: гастродуоденалната патология - проучвания в областта на инфекцията с H . pylori ; ендоскопска ехография; жлъчно-чернодробна и панкреасна патология - портална хипертония - проучвания с Доплер ехография и ендоскопска ехография; контрастна ехография на огнищни лезии в черния дроб; диагностика и лечение на кистични и солидни лезии в черния дроб и панкреаса - вкл. ПАИР на ехинококови кости, PEI и RFA на първични и вторични чернодробни тумори, пункции и дренажно лечение на чернодробни абсце c и и панкреасни псевкокисти и изливи.


Членства: Секретар на Българска асоциация по ултразвук в медицината -1998-2007 г.; Член на Европейска федерация по ултразвук в медицината; Член на Българско дружество по гастроентерология