logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Силвия Вълчева, д.м.


Специалист УНГ, Отоневролог

Д-р Силвия Емилова Вълчева, д.м.

22 години трудов стаж.

1999 – 2003 – Специализация по УНГ болести, Катедра по УНГ болести МФ на МУ – гр. София.

2004 – 2021 –  Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна” ИСУЛ – грСофия - главен асистент и МДЦ „ИСУЛ Царица Йоанна” ЕООД.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

06.11.2015г.     Свидетелство  ПК № 3650  по Отоневрология.

Диплома за образователна и научна степен”доктор” МУС № 000079 изд.28.03.2013г. за защитен дисертационен труд на тема „ HPV асоциирани заболявания в лор-органите при пациенти над 18-годишна възраст”.

30.12.2009 – Диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „здравен мениджър” МУС № 027343

09.10.2003 – Свидетелство за призната специалност по ушно-носно- гърлени болести № 009160

10.12.1997 – Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” МУС № 003112

Курсове и научни публикаци

Участие в 12 спецализирани курсове в страната и чужбина.

Общо над публикации 50,от които 5 в чуждестранни списания, 6 цитирания.

Преподавател към Катедра оториноларингология към МУ гр.София.

Хонорован преподавател във факултета по начална и предучилищна педагогика при Софийския университет „Свети Климент Охридски”в специалност „Специална педагогика” ІІ курс и в специалност „ Логопедия” І курс.

Участие и подготовка в написване на Националния консенсус за лечение на алергичните ринити.

Участие и подготовка в написване на Националния консенсус за лечение на остър среден отит.

Участие и подготовка в написването на Съвременни концепции за консервативното лечение на хроничния риносинуит.

Член на Българския лекарски съюз, Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, Българското ринологично дружество, Европейско дружество по Ринология, Софийско сдружение по оториноларингология, Европейско дружество по Отология и Отоневрология.