logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Наталия Спасова, д.м.


Специалист Кардиолог

Д-р Наталия Спасова е специалист кардиолог в София с над 10 години опит и професионални интереси в областта на неинвазивните методи за оценка на венозни и артериални съдове, ехокардиография, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, определяне на сърдечно-съдовият риск. Д-р Спасова има над 20 научни публикации в български и международни списания. Д-р Спасова не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Плевен през 2007 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2013 г. През 2012 г. успешно защитава дисертационен труд на тема: “Изследване на морфологични и физиологични съдови промени при пациенти с рискови фактори за атеросклероза“ и придобива научна степен Доктор.

КВАЛИФИКАЦИИ

- 2013 г. - Сертификат Ехокардиография;
- 2017 г. - Сертификат за Експертно ниво по Ехокардиография;
- Преминава редица курсове на обучение по специалността в България и чужбина;
- Над 10 участия в международни и национални конгреси и семинари по специалността.

БИОГРАФИЯ

За периода от 2008 г. до 2011 г. д-р Спасова е докторант в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ София. От 2013 г. е асистент, а от 2017 г. главен асистент към катедра по Спешна медицина на Медицински Университет София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ и МДЦ "ИСУЛ Царица Йоанна" ЕООД