logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Искра Ангелова, гл. асистент, МЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Искра Ангелова, гл. асистент


Специалист Кардиолог

Д-р Искра Ангелова Христова

Родена на 17 март 1950 в гр. Горна Оряховица

 НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА НА ТРУДОВ ДОГОВОР:

УМБАЛ ” ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” , ДКБ

СОФИЯ, ул. Бяло море 8

Телефон: 9432-297

Длъжност: лекар  от 2010 г.

 

ПРЕДИШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1974 -1976 г. Окръжна болница гр. Велико Търново, Вътрешна клиника, ординатор

 1976 -1986 г. Медицинска Академия, София, Научен институт по вътрешни болести, асистент /1976 г./, старши асистент /1980 г./  и главен асистент /1986 г./

1986 - 2010 Медицнска Академия, по-късно Медицински Университет, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, Kлиничен център по спешна медицина, Клиника по кардиология – главен асистент.

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

1974 г.  - завършено висше образование по специалност ”медицина” дипл.  02780/15.11.1974

1979 г. – специалност „Вътрешни болести” –Медицинска Академия, София  дипл. 21023/ 02.01.1980

1985 г. – специалност  „Ендокринология” – Медицинска Академия, София дипл.29227/ 03.01.1986

1989 г. – специалност „Кардиоревматология” - Медицинска Академия, София  дипл. 34671/ 06.06.1989

2006 г - сертификат за правоспособност по ехокардиография –експертно ниво 

 

Клинични проучвания: от 1999г.,

като главен изследовател и подизследовател;

в проучвания за остър коронарен синдром, хронична сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене, дислипидемия, артериална хипертония;

 фаза 2 и фаза 3

Обучение по GCP-2017 г и на срещи на изследователи

Научни публикации  над 40, в български списания, в областта на кардиологията - ИБС , ехокардиография, артериална хипертония и др. В областта на ендокринологията – предимно диабетология.

Участия в научни форуми у нас и в чужбина – над 50.

Владее английски, френски и руски език писмено и говоримо,