logo for loader

Телефон: 02 9432207

Доц. Мария Рашева, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Доц. Мария Рашева, д.м.


Специалист Невролог

Доц. Мария Рашева е специалист невролог в София с над 50 години опит и научните интереси в областта на епилептологията, електрофизиологията и невропсихологията. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централна, периферна и вегетативна нервна система. Извършва специализиран преглед за ЕЕГ. Доц. Рашева не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 1967 г. Своята специалност Нервни болести придобива през 1975 г. През 1981 г. защитава докторат на тема: Епилептични припадъци при мозъчни инсулти, през 1982 г. е присъдена научна степен Доктор по медицина, а през 1991 г. - научно звание Ст. н. с. II ст. / доцент по неврология. Дълги години участва в обучението на студенти и в следдипломно обучение на специалисти по неврология, по клинична ЕЕГ и епилептология в курсовете за следдипломна квалификация и в индивидуално обучение в Катедрата по неврология на база УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

КВАЛИФИКАЦИИ

- Правоспособност по ЕЕГ диагностика (електроенцефалография);
- Специализации: Невромускулни заболявания и Предизвикани потенциали в Неврологична клиника на Медицинска академия Варшава, където по-късно е асистент;
- Квалификационни курсове по епилептология в международни конгреси по епилепсия;
- Член на Дружество по неврология, Дружество по ЕЕГ и клинична електроенцефалография, Дружество по епилептология, International Brain Research Organization (IBRO);
- Над 120 научни публикации в областта на епилептологията, участия в написване на учебници, монографии, в конгреси у нас и в чужбина.

БИОГРАФИЯ

След дипломирането си доц. Рашева работи като общопрактикуващ лекар, а по-късно в неврологично отделение на Работническа болница в Перник. От 1971 г. до 2007 г. е последователно научен сътрудник (асистент) и доцент в Неврологична клиника към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", завежда сектор Клинична ЕЕГ и епилептология. От 2007 г. е невролог-консултант в МДЦ "ИСУЛ - Царица Йоанна". От 2000 г. до 2012 г. е хоноруван доцент по физиологична психология в СУ "Св. Климент Охридски". Владее полски, руски, френски и английски език.