logo for loader

Телефон: 02 9432207

Доц. Сийка Новачкова, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Доц. Сийка Новачкова, д.м.


Специалист Невролог

Завършила е медицина в МУ-София през 1968г. От 1971г. работи като ординатор в ЕМГ-лаборатория на Неврологична клиника ИСУЛ. От 1976г. последователно е асистент, старши и главен асистент към същата лаборатория. В момента продължава да работи към МДЦ "ИСУЛ Царица Йоанна" ЕООД и завежда кабинета по Електромиография.

През 1980 г. защитава кандидатска дисертация и получава научно звание "кандидат на медицинските науки", сега - "доктор". През 2004г. получава научното звание "доцент". От 1976г. е активно ангажирана и се преподавателска дейност със студенти и специализанти по неврология, провежда курсове и индивидуално обучение за високоспециализираната дейност "клинична електромиография".

През целия си професионален опит доц. д-р Новачкова се занимава с електромиографска диагностика на нервно-мускулните заболявания в неврологията и в други области.

Има над 50 публикации в научни списания. Участва в редица неврологични и електрофизиологчни форуми, на които е автор и съавтор на над 50 съобщения.

Доц. д-р Новачкова е член на дружествата по Неврология, Електрофизиология и Клинична електромиография. От 2008г. е част от екипа на Електромиографската лаборатория на ДКЦ "Токуда", където също участва в провеждането на специализирани курсове.