logo for loader

Телефон: 02 9432207

Доц. Валентин Владимиров,д.м.


Специалист Урология

ДОЦ. ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ, Д.М.

Роден през 1954 г. Средно образование – София, 1974;

1974 - 1980г. Медицина в Медицински факултет на Медицинска академия – София;

Започва медицинската си кариера, като лекар по разпределение в гр. Перник от ноември 80г. до април 1983г. Специалност Урология – 1988г. Медицинска академия – София;

От април 1983г. след спечелен конкурс започва работа в Урологична клиника на Медицинска академия като асистент, ст.асистент и главен асистент. Дълги години е административен лекар на Урологията и отговаря за координацията по Бъбречна трансплантация в Александровска болница;

От ноември 2014г., след хабилитация за доцент по урология е в екипа на Клиника по урология и андрология на УМБАЛ ,,Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД  и  МДЦ "ИСУЛ-Царица Йоанна " ЕООД