logo for loader

Телефон: 02 9432207

Медицински център „ИСУЛ - Царица Йоанна” ЕООД


Центърът е разкрит през април 2002 към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Той е един от първите и един от най-големите центрове за специализирана извънболнична помощ, работещи към болниците в България.

Намира се на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, в сградата на бившата поликлиника – сега „Спешна помощ”, на ІІ и V етаж. В определени кабинети и в определени часове към центъра работят висококвалифицирани специалисти от клиниките на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.

Медицинският център предлага високоспециализирана медицинска помощ с модерна апаратура и коректно, своевременно обслужване на пациенти.

welcome medix