logo for loader

Телефон: 02 9432207

Услуги


Центърът има сключен договор с НЗОК за специализирана извънболнична помощ, медико-диагностични изследвания и високоспециализирани изследвания.

Специалистите на центъра работят в тесен контакт със съответните клиники на болницата, като осигуряват своевременна хоспитализация при нужда от болнично лечение и гарантират пълен цикъл на медицинско обслужване. Прилагат се всички съвременни методи за извънболнично лечение на остро или хронично протичащи заболявания.

Специалисти

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ЛЕКАР В superdoc.bg


Структура


Структура на лечебното заведение за специализирана медицинска помощ

 • Общомедицински дейности и специализирани медицински дейности по специалности:
  • Нервни болести

   Детски болести

   Ендокринология и болести на обмяната

   Кардиология

   Клинична алергология

   Кожни и венерически болести

   Нефрология

   Неврохирургия

   Медицинска онкология

   Ортопедия и травматология

   Очни болести

   Ушно-носно-гърлени болести

   Физикална и рехабилитационна медицина

   Гастроентерология

   Урология

   Детска клинична хематология и онкология

   Пневмология и фтизиатрия

   Хирургия

   Вътрешни болести

   Обща и клинична патология

 • Образна диагностика
  • Конвенционална рентгенова диагностика

   Компютърна томография и инвазивни методи за изследване (ангиографии)

 • Медико-диагностични лаборатории
  • Клинична лаборатория

   Микробиология

   Вирусология

   Трансфузионна хематология

 

Здравноосигурителни и застрахователни дружества

МДЦ работи по договор със следните доброволни здравноосигурителни и застрахователни дружества:

 

”ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ”БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД

ЗАД ”БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД

ОЗОФ ”ДОВЕРИЕ” ЗАД

”ЕВРОИНС-ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЕАД

”ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” АД

”ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД

”ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

”ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-СОФИЯ” ЕООД

МЦ ”АЛЕКСАНДРА ХЕЛФ” ЕООД

"ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД

Преглед по фонд се извършва след предварително получен амбулаторен лист от администрацията на центъра, на 5-ти етаж в сграда 2 (Спешен блок) и задължително потвърждение от координаторите на фонда, които отговарят на телефоните написани върху картата! Процедурата отнема 10-15 минути, затова бъдете на място по-рано.