logo for loader

Телефон: 02 9432207

 • Модерна апаратура и своевременно
  обслужване на пациентите

  Медицински център „ИСУЛ - Царица Йоанна” ЕООД

 • Високотехнологично оборудвани
  клинична, микробиологична
  и вирусологична лаборатории

  Един от най-модерните ЯМР апарати в региона.

 • Съвременни ехографски
  и кардиоехографски
  апарати, ЕЕГ, ЕМГ

  Очен лазер, високотехнологично очно оборудване
  Гастроскопия, ректоскопия, физиотерапия.

Запитване

Работно време


 • Администрация
  понеделник - петък8:30 - 17:00
 • Каса 5ти етаж
  понеделник - петък8:00 - 18:30
 • Лекарипо график

Изследвания

Центърът раз­по­ла­га с ла­бо­ра­то­рия по транс­фу­зи­о­нна хе­ма­то­ло­гия, кли­нич­на ла­бо­ра­то­рия, мик­ро­био­ло­гич­на и ви­ру­со­ло­гич­на ла­бо­ра­то­рия и кли­нич­на па­то­а­на­то­мия.

Новини


Специалисти

Специалистите на центъра са в тесен контакт със съответните клиники на болницата и гарантират пълен цикъл на медицинско обслужване.

Обслужване

Високоспециализирана медицинска помощ с модерна апаратура и коректно, своевременно обслужване на пациенти.

 

Лаборатории

Високотехнологично оборудвани клинична, микробиологична и вирусологична лаборатории, ЯМР апарат, скенер, рентген.

Оборудване

Ехографски и кардиоехографски апарати, ЕЕГ, ЕМГ, очен лазер. Гастроскопия, ректоскопия, физиотерапия и др.