logo for loader

Телефон: 02 9432207

ЦЕНОВА ЛИСТА


ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Преглед Цени
Професор 120 лв
Доцент 100 лв
Доктор по медицина 90 лв
Преглед при нехабилитиран лекар-специалист 80 лв
Вторичен преглед Цени
Професор 60 лв
Доцент 50 лв
Доктор по медицина 45 лв
Преглед при нехабилитиран лекар-специалист 40 лв
Издаване на FIT to FLY сертификат 35 лв
ЕМГ изследване на ръце или крака 120 лв
ЕМГ изследване на ръце и крака 140 лв
ЕМГ специални изследвания - дегенеративни заболявания, миастения, миопатии 160 лв
ЕЕГ с консултация 140 лв
ЕЕГ само изследване 100 лв
Неврологичен преглед и изследване 100 лв
Ехокардиография 60 лв
Електрокардиограма 15 лв
Функционално изследване на дишането 15 лв
Измерване на кръвно налягане 15 лв

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, КОМПЮТЪРНА АКСИАЛНА ТОМОГРАФИ (ИЗВАДКА)
Всички останали рентгенографии, вкл. скенер и ЯМР се изпълняват и с направление по НЗОК Цени
Магнитно резонансна томография на глава или тяло - една анатомична област (без стойността на контрастния материал) - ЯМР 320 лв
Триизмерна компютърна томография на глава (без стойността на контрастния материал) - 3D 170 лв
Триизмерна компютърна томография на тяло - една анатомична област (без стойността на контрастния материал) - 3D 210 лв
Триизмерна компютърна томография на тяло - две анатомични области (без стойността на контрастния материал) - 3D 260 лв
Консултация на рентгенови снимки, мамографии, скенери, магнитен резонанс,
костна денситометрия при нехабилитиран лекар-специалист
80 лв
Консултация на рентгенови снимки, мамографии, скенери, магнитен резонанс,
костна денситометрия при хабилитирано лице
90 лв
Допълнителен запис на направено изследване на диск 20 лв

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
Всички изследвания се изпълняват с направление по НЗОК

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
Всички изследвания се изпълняват с направление по НЗОК

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Всички апаратни процедури се изпълняват с направление по НЗОК Цени
Мануална диагностика и терапия 40 лв
Класическа електродиагностика 30 лв
Постизометрична релаксация 15 лв
ММТ 15 лв
Измервания (ъглометрия, сантиметрия) 8 лв
Инхалация - на процедура 8 лв
Групова лечебна гимнастика - на процедура 8 лв
Обща укрепваща гимнастика - на процедура 8 лв
Аналитична гимнастика - на процедура 15 лв
ЛФК със специализирани методики - на процедура 15 лв
Екстензионна терапия - на процедура 8 лв
Масаж - на процедура 20 лв
Частичен масаж - на две и повече полета 30 лв
Масаж (специализирани техники, акупресура, зонотерапия, рефлекторен масаж) 30 лв
Класическа акупунктура 15 лв
Микроиглотерапия 15 лв

ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ
Цени
Изготвяне на 1 хистологичен препарат от Парафинова брокче, оцветено с ХЕ 15 лв
Имунохистохимично изследване с антитела на микросателитна нестабилност 160 лв
Лекарски труд за диагностика 70 лв

УНГ
Цени
Ларингостробскопия с регистрация 150 лв
Фонетография с регистрация 20 лв
Сонография с регистрация 25 лв
Компютърен анализ на гласовия сигнал 150 лв
Фониатрично заключение 120 лв
Фониатрична експертиза 120 лв
Рехабилитация на гласовата патология (1 сеанс) 70 лв
Рехабилитация на ларингектомиран болен (1 сеанс) 70 лв
Ларингеална инсталация 20 лв
Постановка на глас (1 сеанс) 5 лв
Обследване на речева патология 50 лв
Обучение с ларингофон (1 сеанс) 50 лв
Изследване на обонянието (олфактометрия) 40 лв
Изследване на вкуса (густометрия) 40 лв
Електрогустометрия 30 лв
Терапевтична предна тампонада 150 лв
Аудиометрия 30 лв
Тимпанометрия 40 лв
Импедансметрия 50 лв
Детска игрова аудиометрия 40 лв
Аудиологично заключение 70 лв
Изследване на слухов нерв 60 лв
Изследване на вестибуларен апарат 70 лв
Промивка на ушна кал от външен слухов проход 80 лв
Вземане на секрет за микробиологично изследване 20 лв
Преглед с изследване при доц. Рангачев 120 лв
Ендоскопско изследване на ухо, нос, епифарикс или ларинкс 50 лв
Ехография на синуса 80 лв
Фибро-, назо-, фаринго-, ларингоскопия 120 лв

ОФТАЛМОЛОГИЯ
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Цени
Изследване на зрителна острота 20 лв
Изследване на зенични реакции 20 лв
Изследване на рефракция с предписване на очила 50 лв
Изследване на заден очен сегмент (индеректна и директна офталмоскопия) 20 лв
Тонометрия 20 лв
Екзофталмометрия 20 лв
Изследване на зрително поле - периметрия 60 лв
Изследване на цветно зрение с цветни таблици 20 лв
Изследване на адаптацията 20 лв
Изследване на акомодацията 20 лв
Изследване с триогледални стъкла 50 лв
Изследване на определен очен сегмент, биомикроскопия 30 лв
Гониоскопия 30 лв
Изследване на централно зрително поле по Амслер 30 лв
Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия 30 лв
Скиаскопия 30 лв

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ (извадка)
Цени
Консултация при проф. Владимиров 140 лв
Видеофиброгастроскопия 150 лв
Тотална видеоколоноскопия 240 лв
Хромоендоскопия, вкл. увеличителна без цената на ендоскопията) 100 лв
NBI и увеличителна ендоскопия (без цената на ендоскопията) 80 лв
Ендоскопска полипектомия на 1 полип (без цената на ендоскопията) 60 лв
Ендоскопска щипкова полипектомия  ( без цената на ендоскопията) 40 лв
Абдоминална ехография в гастроклиниката 100 лв
Фекален мултиплексен PCR за чревни патогени 420 лв
Фекален калпротектин High Range 100-1800 ug/g 90 лв
Серумни нива и анти-тела Infliximab 250 лв
Серумни нива и анти-тела Adalimumab 250 лв
Дихателен тест с лактулоза 150 лв

МЕТАБОЛИТНО-ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИЕТИКА
Цени
Изследване на основна обмяна 25 лв
Антропометрична оценка на хранителния статус 40 лв
Изготвяне на индивидуален диетичен режим 40 лв

АЛЕРГОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Цени
Алергологични изследвания с тестуване 60 лв
Интрадермален тест - за брой алерген 5 лв
"Прик" тест - за брой 5 лв
Скарификационен тест - за брой 5 лв
Епикутанен тест - за брой 5 лв
Консултация с алерголог, вкл. тестуване, мнение за предоперативна подготовка
и заключение (само за постъпващи на стационарно лечение)
80 лв
Манту 15 лв

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Цени
Медицински документ изискващ преглед 20 лв
Медицински документ, неизискващ преглед 5 лв
Медицински документ и преглед за работа в чужбина 50 лв
Мускулна инжекция 15 лв
Венозна инжекция 20 лв
Подкожна инжекция 15 лв
Амбулаторна операция с анестезия, без хистология
80 лв