logo for loader

Телефон: 02 9432207

Проф. Евгения Василева, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Проф. Евгения Василева, д.м.


Специалист Невролог

Образование, специализации:

Защитена дисертация на тема „Транскраниално доплерово мониториране на микроемболични сигнали при болни с атеросклероза на вътрешната сънна артерия”.

Сертификат за владеене на екстракраниална, транскраниална и цветна дуплекс доплерова сонография.

Специализицация в лаборатория по невросонология на Клиника по неврология, Университетската болница, Женева; Клиниката по неврология в болница “Pitie Salpetriere”, Париж, Франция; обучение в рамките на 6th European Stroke Summer school, Хелзинки, Финландия, под ръководството на проф. Markku Kaste EUSI: (European Stroke Council; European Federation of Neurological Societies; European Neurological Society).

Водещ специалист в областта на невросонологията.

Членство, научни публикации:

Автор на три монографии, съавтор в друга монография, над 60 публикации в български и чужди списания.

Награда с Аward for Excellency in Stroke Research from Scientific Committee Program Chairmen and the Chairman of the Annual Conference, спонсорирана от European Stroke Conference Council