logo for loader

Телефон: 02 9432207

Чл. кор. Проф. Асен Гудев, дмн, FESC, FACC, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Чл. кор. Проф. Асен Гудев, дмн, FESC, FACC


Специалист Кардиолог

Началник на Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Член на борда на директорите

Образование:

1986 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1991 г. - специалност „Вътрешни болести”

1995 г. - специалност „Кардиология”

Други специализации: вътрешни болести и спешна кардиология, Queens Medical Center, Prof. J. Hampton, Visiting Research Fellow, Англия; кардиология, Wilhenmienen Spital, Prof. K. Steinbach, Австрия; обществено здравеопазване, Institute of Public Health and Addenbrucks Hospital, Англия; болести на липидната и метаболизма обмяна, Uniklinik, Prof. W. Krone, Германия; курс на СЗО и Световната кардиологична фондация по епидемиология и превенция на ССЗ

Регистрация:

Български лекарски съюз - Медицински университет, София

Професионално развитие:

1987 г. - ординатор, Районна болница, Белоградчик

1988 г. - асистент, старши асистент, главен асистент, Кардиологична клиника , Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет, София

2002 г. - ръководител на Кардиологична клиника, МБАЛ, Плевен, доцент по кардиология ВМИ, Плевен

2004 г. - ръководител на Кардиологична клиника, УМБАЛ „Ц. Йоанна”

2005 г. - ръководител на Клиничен център по спешна медицина, София

Преподавателска дейност: Преддипломно и следдипломно обучение по вътрешни болести и кардиология

Членство:

Член на УС на Българска лига по хипертония,

Научно медицинско дружество по вътрешни болести - секретар,

Български липиден комитет - секретар,

Дружество на кардиолозите в България,

Ръководител на работната група по епидемиология и липидология;

Рецензент на списание Heart, BMJ Publishing Group London;

Fellow of European Society of Cardiology

Опит в клинични проучвания: CORONA , EXTRACT - TIMI 25, DISPERSS - TIMI 33, ROUDMAP

Изследователски интереси:

Нарушения в липидната обмяна, превантивна кардиология, свободно-радикални процеси в медицината, съдово - адхезивни молекули, остър коронарен синдром

Дисертационен труд за научна и образователна степен „доктор”:

„Антитела към окислително модифициран LDL при болни с ИБС”, 1997 г.