logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Иван Терзиев, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Иван Терзиев


Специалист Обща и клинична патология

Образование:

1987 - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1992 - придобита специалност „Патологична анатомия и цитопатология”

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет , София

Професионално развитие:

1987 – ординатор, отделение по патологична анатомия, Окръжна болница, Благоевргад

1988 – асистент, старши, главен асистент, УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

2011 – началник на Отделение по патологична анатомия, УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

Членство:

Българско дружество по патология

Еврепейско дружество по невропатология

Участие в научни форуми и публикации:

Над 40, основно международни