logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Георги Желев, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Георги Желев


Специалист Хирургия

Д-р Георги Желев, хирург - Клиника по хирургия към Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Професионални интереси в областта на миниинвазивната и лапароскопската хирургия. От 2019г. Д-р Желев работи и в екипа на МДЦ "ИСУЛ Царица Йоанна" ЕООД.


01.10.2001 - 01.12.2002 - Клиника по остра дихателна недостатъчност и интензивно лечение МБАЛ „Александровска”.

01.01.2003-31.12.2006- Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение – Кардиохирургия – Национална Кардиологична болница.

2005 – Диплома по медицина – МУ София.

01.02.2006 – 01.02.2008 – Доброволен сътрудник към клиника по коремна хирургия–МБАЛ „Царица Йоанна”

01.02.2008 – Докторант по хирургия с тема „Лапароскопско лечение на заболяванията в хепатопанкреатобилиарната зона” с база УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, КЦГЕ, клиника по хирургия, научен ръководител Акад. Д. Дамянов д. м. н.

20.05.2009 – Ординатор към Клиника по хирургия – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ.

01.06.2009 – Специализант по Хирургия към Клиника по Хирургия – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

19.03.2009 – Сертификат по лапароскопска хирургия. №52-1

2012 – Грамота “Младши лекар на годината” УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

2014 – Грамота за активна работа като хирург и участие в дейността на Българското хирургическо дружество.

12.2014 – Придобита специалност по хирургия.

42 научни публикации в национална и международна периодика, включително