logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Николай Поройлиев, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Николай Поройлиев


Специалист Кардиолог

Д-р Николай Поройлиев завършва медицина в Медицинския университет в София през 2011 г. Започва своята специализация в клиниката по кардиология на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” през 2012 г. и придобива специалност кардиология през 2016 г. Успешно защитава дисертационен труд на тема “Камерна фунцкия при пациенти с постоянна електрокардиостимулация”. Преминава няколко обучения, след които става притежател на сертификати за Експертно ниво за ехокардиография и Базово ниво за електрокардиостимулация. Член е на Българското дружество по кардиология и Европейското дружество по сърдечен ритъм, а от 2015 г. е и асистент към катердрата за Спешна медицина.

През последните години д-р Поройлиев е участник и презентатор в множество конгреси на европейско и национално ниво. Професионалните му интереси са фокусирани в областта на електрокардиостимулацията и електрофизиологията.