logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Ивайло Каменов, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Ивайло Каменов


Специалист Ортопедия и травматология

Дипломиран:

- 2004 г. Медицински университет - София

- 2011 г. Специалист по ортопедия и травматология – МУ София


Допълнителна квалификация и интереси:

- 2013 г. сертифициран за завършване на ендопротезиране на стави

- 2013 г. ендопротезиране на стави, София

- 2012 г. AO/ASIF Course on Advances in Fracture Management – Прага

- 2010 г. Advances in Fracture Management AO/ASIF – Давос

- 2008 г. AO/ASIF Course on Principles of Operative Fracture Treatment, София


Професионален път:

- 2005 г. - МБАЛ “Св.Петка”, Видин, ординатор

- 2005 - 2007 г. – МБАЛ “Царица Йоаннна”, специализант

- 2007 - 2011 г. – УМБАЛ “Царица Йоаннна - ИСУЛ”, ординатор

- 2011 г. – УМБАЛ “Царица Йоаннна - ИСУЛ” асистент


Членство:

- БОТА /Българска ортопедо-травматологична асоциация/

- АО Алумни


Научен труд:

- Изследователска работа върху практическото приложение на миниинвазивните техники за остеосинтеза /MIPO, LISSI/


Публикации:

- 8 научни публикации в България