logo for loader

Телефон: 02 9432207

Доц. Любомир Цветанов, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Доц. Любомир Цветанов


Специалист Ортопедия и травматология

Любомир Цветанов, доц.Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”


Специалист по ортопедия и травматология. Обучава студенти и специализиращи лекари. Специализирал в Норвегия и Израел.

Специални професионални интереси: регенерацията на тъкани, донорство, ендопротезиране на големи стави, травми.


Дисертация на тема: „Участие на мезенхимните стем клетки в процеса на костна регенарация”