logo for loader

Телефон: 02 9432207

Проф. Искра Христозова, д.м.н.


Специалист Педиатър

Проф. Искра Христозова, дм е специалист педиатър и детски онкохематолог в София с над 45 години опит. Научната й дейност включва: общ брой трудове - 185, общ брой научни статии - 115, книги/монографии - 1, учебници/ръководства - 9, цитирания на трудовете - 65, доклади на конгреси - 60. Избрана е в проучването на Дарик радио за Най-добрите лекари в България в област Детска клинична хематология и онкология.


ОБРАЗОВАНИЕ


Завършва Медицински университет София през 1972 г. Своите специалности Детски болести, Онкология и Детска клинична хематология и онкология придобива през 1977 г., 1993 г. и 2008 г. Проф. Искра Христозова има и следните научни степени и звания: Кандидат на медицинските науки (1984 г.), Доктор по медицина (Педиатрия, 2006 г.), Професор (от 2014 г.), Академик на БАНИ. През 2007 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт.


КВАЛИФИКАЦИИ


- Специализации по Педиатрия и Онкология в Москва (1983 г.) и Лондон (1986 г.);

- Член на Български лекарски съюз и Българска педиатрична асоциация;

- Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.


БИОГРАФИЯ


Проф. Христозова е Началник Детско онкологично отделение при СБАЛДОХЗ София. Над 40 години е преподавател към Медицински факултет на Медицински университет София. Към момента е част и от екипа специалисти на МДЦ ИСУЛ - Царица Йоанна София.