logo for loader

Телефон: 02 9432207

Проф. Петранка Троянова, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Проф. Петранка Троянова, д.м.


Специалист Медицинска онкология

Проф. Петранка Троянова е специалист по дерматология и онкология в София с над 30 години опит. Многократното й участие в международни конгреси и специализации издига нивото на работата й. Има публикувани 122 статии в научни списания, 49 от които международни, както и 4 монографии и учебници. Била е ръководител на 3 защитени дисертационни труда за присъждане на научна степен Доктор и води лекции и упражнения за студенти и специализанти. Има редица участия в научни журита.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 1982 г. Своите специалности Дерматология и венерология и Онкология придобива през 1989 г. и 1995 г. Завършва основен курс по алергология през 1995 г. През 1999 г. защитава образователна и научна степен Доктор, от 2005 г. е доцент, а от 2014 г. е професор. През 2005 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт. Владее руски и английски език.

КВАЛИФИКАЦИИ

- 2006 г. - Криотерапия;
- 2010 г. - Дерматоскопия;
Член на:
- Специализиран научен съвет по онкология към Висшата атестационна комисия (ВАК);
- Научен съвет на СБАЛО по Онкология София;
- Българско дерматологично дружество;
- Българско онкологично дружество;
- Организация на европейските институции за ракови заболявания;
- International Society of Skin Imaging (ISSI);
- European Society of Medical Oncology (ESMO);
- Асоциация на здравните мениджъри в България.

БИОГРАФИЯ

- 1983 г. участъков лекар в обл. Плевен;
- 1986-1987 г. ординатор Вътрешни болести, МУ София;
- 1987-1989 г. ординатор Дерматология и венерология, ДКЦ 28 София;
- 1989-2009 г. Началник ДКБ в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология София;
- 2005-2007 г. управител на Национален онкологичен медицински център София;
- 2007-2009 г. изпълнителен директор на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология София;
- 2009 до момента Професор в Клиника по лъчелечение и медицинска онкология, УМБАЛ Царица Йоанна;
- 2012 до момента МДЦ "ИСУЛ Царица Йоанна" ЕООД.