logo for loader

Телефон: 02 9432207

Проф. Ваня Герова, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Проф. Ваня Герова, д.м.


Специалист Гастроентеролог

________________________________________________________________________

Образование:

1979 – Медицинска академия, София

________________________________________________________________________

Специализации:

1985 – специалност „Вътрешни болести”

1988 – специалност "Гастроентерология и диететика”

1990 – Чехия – Карлови Университет, Медицински факултет

________________________________________________________________________

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

________________________________________________________________________

Професионално развитие и научни звания:

2010 - Придобита научна и образователна степен “Доктор”

1979-1981 – ординатор - терапевт във Вътрешно отделение, Районна болница, гр. Гоце Делчев

1981 - асистент в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоанна”

1985 - старши асистент

1988 – главен асистент

2012 - доцент

________________________________________________________________________

Клинични и научни интереси и специфични професионални умения:

Болести на тънкото и дебелото черво – глутенова ентеропатия; синдром на малабсорбция; тънкочревна дисбиоза и бактериален свръхрастеж; дизахаридазни ентеропатии; имунни дефицити; интестинален пермеабилитет; възпалителни чревни заболявания; болест на Крон и улцерозен колит; тумори, функционални заболявания

Абдоминална ехография, Фибросигмоидоскопия, Водороден дихателен тест за доказване на чревни мотилитетни нарушения, дисбиоза/тънкочревен бактериален свръхрастеж и лактазен дефицит

________________________________________________________________________

Членство:

Българско дружество по гастроентерология

 

Български клон на Европейската организация за болест на Крон и улцерозен колит

 

International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO)

 

European Crohn&Colitis Organisation (ECCO)

________________________________________________________________________

Участие в научни форуми и публикации:

Участия в национални, европейски и световни конгреси: над 90

Научни трудове в български и чуждестранни списания и сборници: над 70