logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Надежда Кашукеева, МЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Надежда Кашукеева


Специалист Гастроентеролог

Д-р Надежда Кашукеева – главен асистент


Образование, специализации:

1987 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия

Специалност по „Вътрешни болести”

Специалност по „Гастроентерология”Професионално развитие:

1987 г. - ординатор, Вътрешно отделение, Окръжна болница, Кюстендил

1991 г. - асистент, Научен институт по гастроентерология, Клиника по гастроентерология, УБ “Ц.Йоанна”, София,

1993 г.- Клинично-хирургична Болница “Ерманос Амейхейрас”, Хавана, Куба, завършени курсове по горна ендоскопия и лапароскопия

1998 г. - старши асистент Клиника по гастроентерология, УБ “Ц.Йоанна”, София

2000 г.- Отделение по гастроентерология, Институт по онкология, Лисабон, Португалия

2003 г. - главен асистент Клиника по гастроентерология, УБ “Ц.Йоанна”, София

Тесни практически, научни интереси и умения: Патология на тънко и дебело черво

Публикации и участия в научни форуми:

15 в наши списания, 3 в чужди списания

Участие във всички национални конгреси по гастроентерология в последните 15 години, в много европейски и международни конференции и конгреси по гастроентерология, онкология, ехография

Преподавателска дейност:

Обучение на студенти, следдипломна квалификация и индивидуални курсове

Членства: Гастроентерологичен клуб, Български гастро-хирургичен клуб, Кубински гастроентерологичен клуб