logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Иглика Станчева, д.м., гл. асистент, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Иглика Станчева, д.м., гл. асистент


Специалист УНГ

Д-р Иглика Станчева, дм, гл. ас. специалист по УНГ болести

Трудов стаж

2017г.Главен асистент към Катедра по УНГ болести, МУ София

2010г. Лекар-асистент към Катедра по УНГ болести, МУ София

2009г. Лекар-ординатор към отделение по Детски УНГ болести на Клиниката по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ София

2006г. Лекар в ИППМП

2002г. Медицински представител

Образование и обучение

2015г. Защитена докторска дисертация на тема “Клинични аспекти на несиндромната слухова загуба, свързана с увреда на конексин 26 и конексин 30”, Доктор пооториноларингология

Завършени множество квалификационни курсове в областта на аудиология, отоневрология, ОАЕ, детска ОРЛ,кохлеарнаимплантация, ендоназалнасинус хирургия и др. у нас и в чужбина

2009г. Придобита специалност по УНГ болести, МУ София

2001г. Магистър-лекар, МУ Плевен

Научна дейност

Ръководител и участник внаучни проектикъм МУ София

Участие в практически упражнения, семинари,изпитни сесии на български и чуждестранни студенти

Над 20 публикации в български и чуждестранни реферирани списания

Участие с над 30 презентации и постерни сесиина Конгреси и Конференции у нас и в чужбина

 Членство

Български лекарски съюз

Национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия

Асоциация на лекарите по оториноларингология – ИСУЛ

European Rhinologic Society

Клуб Млад онколог

Владее английски и руски език