logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Венера Добрянова, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Венера Добрянова, д.м.


Специалист УНГ

Д-р Венера Добриянова 

Започва своя трудов път през 05.2012г. като лекар специализант в Клиниката по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ , а от 05.2016г. след като придобива специалност УНГ болести продължава да работи  като Лекар-асистент. Тогава се включва и в екипа на МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна ЕООД.

Образование и обучение:

29.11.2019 – 01.12.2019г., Курс по ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър, Медицински университет – Пловдив


 10.10.2019, Присъдена образователна и научна степен Доктор по Оториноларингология за защитен дисертационен труд „Клиничен подход за диагностициране и лечение на наследствена загуба на слуха“
 
02.04.2018 – 02.05.2018г, Курс по ВСД „Отоневрология“

01.05.2012 – 18.06.2017г, Специализация по УНГ болести

 

18.03.2014г  Certificate telc English B2

 19.10.2013 – 02.02.2014г  Езикова школа „Престиж“, Курс по английски език Total English Advanced (C1)
 

2005 – 2011г

Медицински Университет София, Медицински Факултет, Медицина – магистър

 2000 – 2005г

55 СОУ „Петко Каравелов“, Средно образование

Приложения: 

20.03- 21.03.2021г Участие в IX Пролетна научна конференция по оториноларингология

В.Добриянова. Малигнен смесен тумор на субмандибуларна жлеза- случай от практиката

 27 – 29.03.2020г Участие в ПРОЛЕТНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: "СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА УШИТЕ, НОСА И ГЪРЛОТО" 27 - 29 март 2020 г.

Латерална шийна дисекция при карцином на ларинкса. д-р Юлиян Хаджиев, дм, д-р Станислав Йорданов, дм, доц. д-р Орлин Стоянов, др Венера Добриянова

Неврологични проблеми в клиничната практика. д-р Силвия Вълчева, д-р Венера Добриянова

Аневризма на артерия каротис - клиничен случай. д-р Стоян Димитров, доц. д-р Орлин Стоянов, проф. д-р Спиридон Тодоров, д-р Венера Добриянова

30.05- 01.06.2019г Участие в 90.Jahresversammlung der Deutschen gesellschaft fur hals- nasen- ohren- heilkunde, kopf- und hals- chirurgie E.V.,Bonn

V.Dobriyanova, D.Popova, D.Kachakova, I.Stancheva, S.Varbanova

Next generation sequencing of the patients with hereditary neurosensory hearing loss to clarify the genetic cause of hearing impairment.

 12- 14 Април 2019г Участие в Пролетна научна конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“, гр. Правец

В. Добриянова, О. Стоянов,  Д. Попова, С. Върбанова. “Алгоритъм на генетичен скрининг при глухота”

В.Добриянова, О.Стоянов, И.Тодоровa “Параганглиоми в средното ухо – диагноза и лечение”

19- 21 Октомври 2018г Участие в  Научна конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“, гр. Пловдив

В. Добриянова, И. Станчева, Д. Попова, С. Върбанова. Търсене на генетичните причини за глухота в пациенти с наследствена слухова загуба  

В.Добриянова, О.Стоянов, Сп.Тодоров. Остър мастоидит при деца- диагностика и хирургично лечение. Случай от практиката

 2017г  Участие  в Изследователски проект „Грант - 2017“  с водещ изследовател проф.Д.Попова с научно направление „Слух“

Договор №Д-62/02.05.2017, „Секвениране от ново поколение на пациенти с наследствена невросензорна слухова загуба за изясняване причините за слуховата увреда“

 29.09- 01.10.2017г Участие в 12. Конгрес по Оториноларингология

Ю.Рангачев, В.Добриянова, Б.Димитрова, М.Цекова, Д.Дацев „Малигнена меланома в областта на главата с метастази  с метастази в областта на шията. Представяне на клиничен случай“

 17-19 март 2017г Участие в пролетна научна конференция, гр. Сандански

„Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“:

Ю.Рангачев, В.Добриянова, Т.Попов, Б.Ботев, М.Цекова Рядък паротиден малигнен тумор. Клиничен случай от практиката.

В.Добриянова, Сп.Тодоров, О.Стоянов „Начални клинични изяви в областта на ушите, носа и гърлото при HIV позитивни пациенти- случай от практиката“