logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Нора Великова, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Нора Великова


Специалист Очни болести

Д-р Нора Великова-Павлова

Специалист „Очни болести“,

Асистент към Катедра „Спешна медицина“, МУ-София,

Очна клиника на УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“

Образование:

12/2016 -  Придобита специалност ”Очни болести“

09/2010 - 12/2016- Специализант по офталмология към

 УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“, София

09/2002 - 12/2008- Образователно-квалификационна степен магистър по Медицина, МУ-Плевен 

Професинален опит:

07/2018 - до момента- Лекар-асистент към Катедра „Спешна медицина” на МУ-София, Очна клиника на УМБАЛ “Царица Йоанна–ИСУЛ“, София

09/2010 – 07/2018 - Лекар-специализант и ординатор,Очна клиника на УМБАЛ “Царица Йоанна–ИСУЛ“, София

08/2011 - 08/2012 - Очен лекар, Оптики „Grant/Joy”

01/2009 – 11 /2010-OПЛ

Професионални интереси:

Миниинвазивна и конвенционална хирургия при глаукома, Дренажни импланти за глаукома, Очен травматизъм, Естетична и реконструктивна хирургия на клепачи, Обща офталмология

Отличия и награди:

03/2022     Награда “Млад учен” от Българско Глаукомно Дружество

10/2021   Награда на „Професор Стоимен Дъбов” за млад офталмолог с научен принос в областта на офталмологията от Българско дружество по офталмология(БДО)

05/2018  Спечелена стипендия на European Glaucoma Society- EGS Travel Grant 2018, Обучителен стаж в Университетска Болница „Сан Карлос”, Мадрид , Испания

11/2018  Спечелена стипендия на European Board of Ophthalmology, Обучителен стаж в The Royal Victoria Ear and Eye Hospital, Дъблин , Ирландия

05/2017    Спечелена стипендия на Американско - Австрийска Фондация(AAF) Open Medical Institute Seminars, Залцбулг, Австрия

Д-р Великова членува вБългарско Глаукомно Дружество, а от 03/2024г. e избрана за член  на УС на БГД, член наБългарско Дружество по Офталмология иEuropean Society of Cataract and Refractive Surgeons.

 

Обучителни курсове/конгреси:

03/2024    XXII-ви Симпозиум на БГД, Казанлък, България

09/2023 Курс:Основи на оптичната биометрия:-практически насоки за избор и изчисление    на вътреочни лещи, Албена,България

09/2023   XV-ти Конгрес на БДО“Светлината има значение, Албена, България

06/2023   Курс:Wetlab:Mastering trabeculectomy, Рим, Италия

06/2023   10th Anniversary World Glaucoma Congress, Рим, Италия

03/2023XXI-ви Симпозиум на БГД, 17-18/03/2023, Пловдив, България

10/2022   Конференция “Постижения и перспективи в офталмологията”, Боровец, България

09/2022   Курс:Wetlab: Anterior vitrectomy, Милано, Италия

09/2022   40th Congress of the ESCRS,16-20 Sept 2022, Милано, Италия

06/2022   15th European Glaucoma Society Congress, Aтина, Гърция

03/2022   ХХ-ти Симпозиум на Българско Глаукомно Дружество, София, България

10/2021 XIV-ти Конгрес на БДО, съвместно с Новости в Офталмологията и XV-ти Витреоретинален Симпозиум, 10/2021, Боровец, България

10/2021 XIV-ти Конгрес на БДО, съвместно с Новости в Офталмологията и XV-ти Витреоретинален  Симпозиум, Боровец, България

03/2021  PRESERFLO™ Live MicroShunt Glaucoma Drainage System, Santen-sponsored online educational meeting

03/2021    XIX Симпозиум на Българско Глаукомно Дружество,Виртуален

02/2021 International Society of Glaucoma Surgery Webinar:Curent Paradigms in Glaucoma Surgery

10/2020    World Glaucoma Association Global Webinar on Glaucoma Surgery

08/2020American Society of Cataract and Refractive Surgery(ASCRS): Webinar:Ins and Outs of Glaucoma Treatment in 2020:MIGS,Lasers,Drops and Depot

06/2020Участие в Научноизследователски проект „Грант-2020” на МУ-София: Миниинвазивна глаукомна хирургия: гониотомия с двойното острие на Kahook при откритоъгълна глаукома

12/ 2019 Kурс за млади изследователи: Elsevier Author workshop for young researchers, София, България

03/2019     XVIII Симпозиум на Българско Глаукомно Дружество, Пловдив

10/2019XIII-ти Конгрес на Българско Дружество по Офталмология, Боровец, България

06/2018    World Ophthalmology Congress 2018, Барселона, Испания

03/2018      XVII Симпозиум на Българско Глаукомно Дружество, София

12/2017Kурс по миниинвазивна глаукомна хирургия: IInd International Society of Glaucoma Surgery Advance  surgical Wetlab Course, Женева, Швейцария

12/2017Интерактивен семинар за медицински специалисти за критичен анализ на публикувани данни от  клинични изпитвания,София

10/2017    35th Congress of the ESCRS, Лисабон, Португалия

10/2017Обучителен курс по глаукома:Glaucoma Day ,ESCRS 2017, Лисабон, Португалия

10/2017 Курс по миниинвазивна глаукомна хирургия: Wetlab: Modern MIGS Techniques, Лисабон, Португалия

10/2017Курс по миниинвазивна глаукомна хирургия:Wetlab:Endocyclophotocoagulation-ECP-BVI,Лисабон, Португалия

04/2016 Индивидуален курс „Отлепване на ретината“, УМБАЛ“Александровска“

04/2016Курс по оптична кохерентна томография и флуоресцеинова ангиография (ОСТ/ФА),УМБАЛ “Александровска“

05/2015     Курс по катарактална хирургия: Vth Balkan Ophthalmic Wetlab Course, София

11/2015     Индивидуален курс по детска офталмология,УМБАЛ“Александровска“

05/2012     II-ри Национален курс за специализанти по офталмология, Пловдив

05/2015     VI-тиНационален курс за специализанти по офталмология, Пловдив

 

Д-р Великова има 20 курса за следдипломна квалификация, 3 спечелени стипендии за специализация и практични хирургични курсове в Австрия, Испания, Ирландия, Швейцария, Италия, Португалия, Гърция и България, 28 участия в български и международни конгреси, 20 публикации в български и международни форуми и списания.

От 2017 година активно се интересува от най-новото направление в хирургичното лечение на глаукомите (Миниинвазивна глаукомна хирургия). От 2018 до 2021година съвместно с Началника на Очна клиника към УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”- Доц. д-р Борислав Кючуков, д.м. въвеждат иновативна за България миниинвазивна антиглаукомна процедура с вътрешен подход при възрастни пациенти (ab-interno- гониотомия).

От 2019 година е част от екипа  в научноизследователски проект „Грант 2020” на тема „Миниинвазивна глаукомна хирургия: гониотомия с двойното острие на Kahook при откритоъгълна глаукома”.

Октомври 2021година при изнасянето на доклад по тази тема е наградена от Българско Дружество по Офталмология като млад офталмолог с научен принос в областта на офталмологията с наградата на „Професор Стоимен Дъбов”.

Март 2022г. печели конкурс на Българско Глаукомно Дружество „Млад учен“ с доклад на тема “Назална срещу инфериорна гониотомия с Kahook Dual Blade-сравнителни резултати за 18-месечен период“