logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Любен Николов Попов, МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Д-р Любен Николов Попов


Специалист Неврохирург

Завършил ВМИ Плевен през 1989г. 

Клиничен ординатор в НХКлиника на ВМИ Плевен 1994-1999г.

Специалност  по Неврохирургия през 1999г.

От 2000-2001г. завеждащ  неврохирургичен кабинет по неврохирургия СИМП за гр. София към НЗОК.

От м.10 2001 - 30.03.2002г. специализация по програма fellows neurosurgery в неврохиругичната клиника на университета "Вашингтон" гр. Сиатъл  САЩ с ръководител проф. Ричард Уин.

От 01.04.2002 - 01.05.2002 visitors neurosurgeon в клиниката по неврохирургия на  University of Calgary  Канада.

От 06.2002г. до днес - неврохирург в Клиника НХирургия на  УМБАЛ "Ц. Йоанна-ИСУЛ". Работа и интереси в целия спектър на неврохирургията. Научни публикации в областта на ИКХематоми при имунокомпрометирани пациенти.