logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Иван Лютаков, д.м.


Специалист Гастроентеролог

Д-р Иван Александров Лютаков, д.м.

Специалност Гастроентерология

 

Образование

Висше образование “Медицина” в МУ-Пловдив

Придобита специалност по Гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанн – ИСУЛ“ към МУ-София

Научна степен “Доктор” по Гастроентерология към Медицински Университет София

В момента магистратура по “Здравен Мениджмънт”

Придобити сертификати за извършване на абдоминална ехография и гастроинтестинална ендоскопия от МУ-София.

Професия 

Лекар – Гастроентеролог в Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”, София.

Асистент към Катедра по Гастроентерология към Медицински Университет София

Професионален опит

9г. опит като практикуващ лекар

4г. опит като специалист-Гастроентеролог

3г. преподавателска дейност в МУ-София като асистент

 

Специализирал и продължава да работи в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Защитена дисертация в Катедрата по Гастроентерология върху „Микроскопски колит и биомаркери за малабсорбция на жлъчни киселини при пациенти с хронична диария“.

 

Основният фокус на работа са хронични възпалителни заболявания на червата, инвазивни ендоскопски процедури (полипектомия на дебело черво и стомах), ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, перкутаннагастростома и други инвазивни ендоскопски интервенции.

Специализацияпо Гастроентерология в Австрия и Италия – 6 месеца.

 

Съосновател на Start-up компания „Capsibo“ (специализирана в разработването на иновативна капсулнаендоскопия за изследване натънкочревен бактериален свръхрастеж и чревния микробиом).

   

Член на Европейската група за изучаване на Микроскопски Колит (EMCG), както и активно участва в разработването наЕвропейския Гайдлайн/Консенсус (препоръки) за лечение на пациенти с Микроскопски колит.

Член на Европейското дружество по Гастроинтестинална ендоскопия (ESGE).

 

До момента Д-р Иван Лютаков има 9 публикации с Импакт Фактор реферирани в PubMed и Scopus.

 

Miehlke Set al.European guidelines on microscopic colitis: United European Gastroenterology and European Microscopic Colitis Group statements and recommendations.United European Gastroenterol J. 2021 Feb 22. doi: 10.1177/2050640620951905.

 

Lyutakov I, Lozanov V, Sugareva P, Valkov H, Penchev P.Serum 7-alfa-hydroxy-4-cholesten-3-one and fibroblast growth factor-19 as biomarkers diagnosing bile acid malabsorption in microscopic colitis and inflammatory bowel disease. Eur J GastroenterolHepatol. 2021 Mar 1;33(3):380-387. doi: 10.1097/MEG.0000000000001925.