logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Биляна Василева


Специалист Нефролог

Д-р Биляна Василева, дм е специалист нефролог с над 10 години медицински опит. Извършва диагностика и лечение на различни остри и хронични заболявания на бъбреците и пикочните пътища. Д-р Василева не преглежда деца.

Образование

Завършва медицина в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора през 2012 г. През 2018 г. придобива специалност Нефрология в Медицински университет София. През 2019 г. придобива научна степен "доктор" след защита на дисертационен труд на тема: Морфологични и лабораторни особености при пациенти със Захарен диабет и хронично бъбречно заболяване.

Квалификации
  • Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по нефрология;
  • Участва в конгреси и конференции на Българското дружество по нефрология.
Биография

От 2012 до 2013 г. д-р Василева работи като лекар-ординатор в Отделението по Нефрология и хемодиализа на МБАЛ Христо Ботев, Враца. От 2013 г. практикува като лекар-ординатор в Клиника по Нефрология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" София. От 2016 г. е асистент в Катедрата по Нефрология на Медицински университет София, а от 2020 г. е главен асистент. През 2020 г. работи в диализен център Хемомед. Към момента е част от екипа на МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна ЕООД.